Cloud Computing & Openstack Fundamental

Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó. Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các “dịch vụ”, cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó “trong đám mây” mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.

I. Ảo hóa (Virtualization)

1. Tổng quan ảo hóa

 • Ra đời vào những năm 60 cho mainframe
 • Hardware, server, network, storage….+virtualization
 • Trước và sau ảo hóa:
  • Trước khi ảo hóa: Phần mềm và phần cứng phụ thuộc nhau, không linh hoạt, tốn kém, dễ xảy ra xung đột khi chạy nhiều ứng dụng
  • Sau khi ảo hóa: Phần cứng và phần mềm độc lập nhau, hệ điều hành và ứng dụng được đóng gói lại thành các đơn vị riêng biệt
 • Cần phải ảo hóa để:
  • Giảm chi phí bảo dưỡng
  • Dễ kiểm soát, sao lưu, khôi phục, chuyển đổi khi hoạt động
  • Giảm downtime, khai thác được công suất phần cứng
  • Bước đệm để thực hiện điện toán đám mây
 • Các công nghệ ảo hóa:
  • Full virtualization (Ảo hóa toàn bộ)
   • Nguồn mở có: KVM, Virtualbox, KQEmu…
  • Thương mại có: VMware, Microsoft(Hyper-V miễn phí)
  • Para-Virtualization: Xen, VMware
  • Ảo hóa mức hệ điều hành (OS-Level Virtualization): OpenVZ, Linux Vserver, Docker
 • Hướng tiếp cận:
  • Hosted architecture: Cài đặt và chạy như ứng dụng, dùng OS máy host để quản lý tài nguyên máy ảo
  • Bare-metal architecture: Ảo hóa từ lõi, cài trực tiếp lên phần cứng

  2. Cloud Computing:

  Cloud computing là một kiểu cấu trúc hệ thống nhằm tăng tính thuận tiện, có thể truy cập liên tục nhằm chia sẻ tài nguyên phần cứng có sẵn.(VD mạng, ổ đĩa, các dịch vụ v.v…) Những tài nguyên này có thể được cung cấp hoặc bỏ bớt mà không tốn nhiều công sức. Cloud computing bao gồm 5 đặc tính, 3 mô hình dịch vụ và 4 mô hình triển khai

  • 5 đặc tính:
   • On-demand, self service: Người dùng tự phục vụ (Khởi tạo, tạm dừng dịch vụ)
   • Board network access: Khả năng truy cập trên mọi nền tảng thiết bị, hạ tầng mạng
   • Resource Pooling: Gộp gom tài nguyên vật lý, rồi phân bố cho người sử dụng tùy nhu cầu
   • Rapid elasticity: cấp phát, thu hồi tài nguyên nhanh chóng, thuận tiện
   • Mesure Service (Pay as you go): Tính toán chi phí dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ (Tài nguyên và thời gian mà người dùng đã dùng)
  • 4 mô hình triển khai
   • Private cloud: cung cấp cho nội bộ tổ chức, ít nhu cầu bảo mật, pháp lý
   • Public cloud: Cung cấp cho khách hàng sử dụng qua internet (Amazon, Google Cloud, Digital Ocean, RackSpaces…)
   • Hibrid Cloud: Kết hợp giữa public cloud và private cloud
   • Community cloud Kết hợp của nhiều nhà cung cấp dịch vụ cloud (CSP)
  • 3 mô hình Dịch vụ:
   • IAAS: Cung cấp dịch vụ hạ tầng, máy chủ tài nguyên, RAM, CPU, Storage. CUng cấp phần xác VM để người dùng tự cài ứng dụng (EC2 amazon)
   • PAAS: cung cấp nền tảng (cơ sở dữ liệu,..) môi trường để phát triển ứng dụng, (Google App Engine), Azure…
   • SAAS: Cung cấp dịch vụ phần mềm, bán và cho thuê. Email, collaboration, Dropbox…

Ưu điểm: Giá cả và tài nguyên linh động, nhiều lựa chọn hơn, chỉ phải trả cho những gì mình đã sử dụng
Nhược điểm: Tính bảo mật, độ tin tưởng, khả năng điều khiển…

3. Lộ trình chuyển đổi từ virtualization sang cloud computing

Mức 1: Ảo hóa server (Hợp nhất, cần chi phí vốn)
Mức 2: Phân phối ảo hóa Mức 3: Tạo các Private cloud Mức 4: Tạo các Hibrid cloud (từng bước cung cấp dịch vụ ra ngoài) Mức 5: Public cloud

4. Các platform triển khai cloud computing

 • Openstack
 • Cloud Stack
 • Eucalyptus
 • Lựa chọn openstack vì:
  • Trẻ và còn tiến hóa nhiều hơn nữa
  • Có sự ủng hộ của các ông lớn google, IBM, Cisco, VMware
  • Sử dụng ngôn ngữ duy nhất Python (99.99%)
  • Mọi thứ đều mở, triển khai quy mô lớn, thiết kế dạng module
  • CUng cấp toàn bộ APIs

II. OpenStack

1. Giới thiệu:

Là nền tảng mã nguồn mở. được sử dụng để xây dựng private cloud và public cloud

Được sáng lập bởi NASA và RackSpace năm 2010
Nasa đóng góp dự án Nebula -> NOVA ngày nay Rackspace đóng góp dự án lưu trữ file -> SWIFT

2. Đặc điểm:

 • Thiết kế mở theo hướng module
 • 6 tháng 1 phiên bản mới
 • 99,99% mã nguồn là Python 2x
 • Tên phiên bản đánh theo kí tự (Giống kiểu android :)) )
 • Tên-mã dự án: Compute – NOVA, Network – NEUTRON

Cách tổ chức trong openstack Foundation:

 • Technical committee: Nhóm phụ trách kĩ thuật
 • Board of director: Ban giám đốc
 • User committee: Nhóm người sử dụng

3. Sự phát triển và phiên bản

Đến 05/2014 có 139 quốc gia và 16567 người tham gia vào openstack Các phiên bản

 • Autin, 10/2010 ,NOVA & SWIFT
 • Bexa, 02/2011, Bổ sung thêm GLANCE
 • Cactus, 4/2011, Giữ nguyên 3 project ở bản Bexa Nhưng cải tiến
 • Diablo, 09/2011, Giữ nguyên 3 project ở bản Bexa Nhưng cải tiến
 • Essex, 04/2012, Bổ sung thêm: KEYSTONE & HORIZON
 • Folsom, 09/2012, Bổ sung thêm: CINDER & QUANTUM
 • Grizzly, 04/2013, Giữ nguyên 7 dự án, �đổi QUANTUM thành NEUTRON
 • Havana, 10/2014, Bổ sung thêm: HEAT & CEILOMETER
 • Icehouse, 04/2014, Bổ sung thêm: TROVE
  ICE House hiện gồm 10 project NOVA – SWIFT – GLANCE – CINDER – KEYSTONE HORIZON – NEUTRON – HEAT – CEILOMETER – TROVE

4. Kiến trúc

Kiến trúc ý niệm

Kiến trúc mức logic

Thiết kế :

 • Thiết kế theo từng module
 • Có thể lựa chọn module để triển khai
 • Có thể tích hợp kĩ thuật khác với từng project
 • Các dịch vụ mở rộng theo chiều ngang
 • Tất cả các project đều có API mở

5. Chức năng các module chính

 • Horizon
  • CUng cấp giao diện người dùng tương tác cơ bản với openstack
  • Tương tác các APIs dịch vụ
  • Không đầy đủ chức năng để điều khiển openstack
 • Openstack identity – Keystone:
  • Dịch vụ xác thực, ủy quyền
  • Quản lý tài khoản người dùng
  • Hỗ trợ kết hợp với CSDL SQL, LDAP, PAM… -Nova
  • Lập lịch cho máy ảo (Instance) tạo, sửa, xóa…
  • Quản lý vòng đời, từ lúc spawn đến lúc delete
  • Nova tương đương với EC2 của amazon
  • Hỗ trợ nhiều Hypervisor: VMWare, KVM, HyperV, Xen, docker…
  • Hỗ trợ nhiều backend storage: iSCSi, SAN…
 • Diskimage service GLANCE
  • Lưu trữ, truy vấn các máy mẫu được tạo sẵn.
  • Hỗ trợ nhiều định dạng Hypervisor vmdk, vhd…
  • Làm việc với các storage backend: Filesystem, swift
 • SWIFT
  • Đọc ghi đối tượng (file) qua HTTP
  • Tương tự dịch vụ S3(Simple storage Service) của amazon
  • Dữ liệu trong Swift có khả năng tạo các bản sao(Replication)
  • Theo kiểu phân tán. có khả năng chống chịu lỗi, nhất quán
  • CÓ thể triển khai thành dịch vụ độc lập về lưu trữ (swift stack)
 • NEUTRON
  • Cung cấp dịch vụ mạng
  • Thay thế Nova network hướng tới SDN trong openstack
  • Có nhiều dịch vụ FWaaS, VPNaaS…
  • Cơ chế plugin để làm việc với các giải pháp network khác
 • CINDER
  • Thay thế Nova Volume, cấp block storage cắm vào máy ảo
  • Cung cấp các ổ đĩa gắn vào máy ảo, có thể khởi tạo các máy từ volume
  • Có plugin để kết nối đến storage của các hãng
  • Có thể sao lưu mở rộng
 • Block Orchestration – Heat
  • Triển khai các ứng dụng dựa vào template có sẵn
  • Tự động tính toán sử dụng các tài nguyên
  • là tab stack trong horizon
 • Block Telemetry – Ceilometer
  • Tính năng Pay As you go
  • Thống kê tài nguyên người dùng sử dụng, đo lường tính chi phí
 • Openstack Database service
  • Là dịch vụ về cơ sở dữ liệu.
  • Cung cấp DB ko cần thông qua người quản trị
  • Có khả năng tự backup, đảm bảo an toàn, hỗ trợ SQL và NoSQL

MỤC LỤC

I. Ảo hóa (Virtualization)

 • 1. Tổng quan ảo hóa
 • 2. Cloud Computing
 • 3. Lộ trình chuyển đổi từ virtualization sang cloud computing
 • 4. Các platform triển khai cloud computing

II. OpenStack

 • 1. Giới thiệu
 • 2. Đặc điểm
 • 3. Sự phát triển và phiên bản
 • 4. Kiến trúc
 • 5. Chức năng các module chính
 • 6. Cài đặt openstack