The governor of Kanagawa prefecture meets SotaTek's leader

2019-11-21

黒岩裕二知事は、神奈川でのビジネスチャンスを模索する中で、ベトナム企業の情報や希望に耳を傾けました。

SotaTekは、他のベトナム企業と同様に、文化やビジネス交流会を開催するなど、神奈川県自治体から実際的な支援を受けたいと考えています。具体的には、両国の日本企業がパートナーと顧客を見つける機会と選択肢が増えるように、ベトナムにビジネス交流団を派遣することになる希望です。

神奈川県自治体は、神奈川県の都心である横浜に日本法人を設立するようSotaTekを指導する上で、ジェトロ神奈川組織を通じて非常に役立っています。後にSotaTekは横浜の代わりに東京を日本で最初のオフィスとして選択しましたが、弊社はパートナーであるLQAを両側のサポートとして神奈川ジェトロに紹介しました。知事は、これが神奈川経済の発展に対するSotaTekの貢献であることを感謝し、認め、SotaTekが神奈川の企業と協力する多くの機会を願っています。

---

Trong khuôn khổ hội thảo hợp tác đầu tư Kanagawa-Việt Nam với tư cách là một đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác thành công với các doanh nghiệp Nhật anh Teddy đã được tiếp kiến thống đốc tỉnh trưởng của tỉnh Kanagawa và được ngài thống đốc Yuji Kuroiwa lắng nghe những thông tin cũng như nguyện vọng của phía doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Kanagawa.

Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác SotaTek mong được sự giúp đỡ thiết thực từ phía chính quyền Kanagawa như tổ chức thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa và kinh doanh. Cụ thể là gửi thêm nhiều đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam giao lưu để doanh nghiệp hai phía Nhật có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm đối tác, khách hàng.

Chính quyền tỉnh Kanagawa thông qua tổ chức Jetro Kanagawa đã có sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình trong việc hướng dẫn SotaTek thành lập pháp nhân Nhật đặt tại Yokohama thủ phủ của tỉnh Kanagawa. Mặc dù sau đó SotaTek đã chọn Tokyo thay vì Yokohama làm nơi đặt văn phòng đầu tiên của mình ở Nhật nhưng SotaTek đã giới thiệu 1 công ty đối tác khác của mình là LQA với các đại diện Jetro Kanagawa và hiện tại LQA đang tiến hành thủ tục lập chi nhánh tại Kanagawa. Ngài thống đốc rất cảm ơn và ghi nhận đây là sự đóng góp của SotaTek cho sự phát triển của kinh tế Kanagawa và mong muốn SotaTek sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Kanagawa.

Other News