news-banner

Chatwork representatives visit SotaTek 's office

2018-12-10
Đại diện Chatwork công ty cung cấp ứng dụng groupware số 1 Nhật Bản đến văn phòng SotaTek

CEO of Yadokari visit SotaTek 's office

2018-12-10
CEO công ty Yadokari lần đầu tiên đến thăm SotaTek.

CEO of Linkbal visit SotaTek 's office

2018-12-10
CEO of Linkbal visit SotaTek 's office

CEO of Deepnoid visit SotaTek 's office

2018-12-10
CEO của Deepnoid đến thăm SotaTek để xem các sản phẩm demo về AI.