news-banner

Welcome business delegation from Okinawa

2018-12-10
A welcome meeting held at SotaTek for a business delegation from Okinawa. 
Sota Tek tiếp đón đoàn đại biểu doanh nghiệp công nghệ thông tin đến từ Okinawa!