Global Software Development Services

Sota Tek has quickly become one of the leading IT Outsourcing and Software Development Agency in both Vietnam and APAC region as a whole.

We deliver full-cycle services that cover all aspects of Software Engineering, from Web App and Mobile App development to Software Testing and Quality Assurance.

Learn More down-arrow (6) 2 Created with Sketch.

ベトナムのJTS(Japan Techincal Software Co Ltd)のお客様を歓迎

2018-12-11

SotaTekは魅力的な場所になったようですので、私たちはしばしば来場者を歓迎します。今回のお客様はベトナムのJTS(Japan Techincal Software Co Ltd)の代表者である高橋茂樹氏です。

JTS は、現在の能力開発に力を入れて創立50周年を迎えることを楽しみにしています。 500人以上の従業員が東京に本社を構え、北海道や千葉、茨城、大阪やニューヨークなどを拠点とすしたんですが、常に組織を拡大しており、ベトナムにもうハノイ駐在員事務所を開設しました。

もちろん、ベトナムに進出することは、ベトナムのパートナーが必要であり、弊社のSotaTekはこの立場の最適なな候補者でしょう。この訪問の理由になります。

JTS は、モバイル、クラウドから組み込みソフトウェア、医療サービスまで、幅広い分野の強みを持つ企業です。これらの分野はSotaTekに大きな協力の機会をもたらすでしょう。SotaTekの医療製品に対しては、彼らに非常に興味を持ちます。

うまくいけば、近い将来、両方の間で実施される医療ソフトウェアに関する協力がすぐになるのを楽しみにしております。

 

Có vẻ SotaTek đã trở thành một điểm đến hấp dẫn nên thường xuyên có khách đến thăm. Vị khách lần này là anh Takahashi Shigeki đại diện thường trú của JTS ( Japan Techinal Software Co Ltd ) tại Việt Nam.

JTS đang hướng tới lễ niệm 50 năm sáng nghiệp của mình bằng nỗ lực phát triển mạnh mẽ năng lực hiện tại của công ty. Mặc dù đã có hơn 500 nhân viên với có trụ sở chính tại Tokyo và các chi nhánh tại Hokkaido, Chiba, Ibaraki và Osaka và cả ở tận New York nữa nhưng công ty vẫn không ngừng mở rộng tổ chức của mình và họ đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tất nhiên đã có mặt tại Việt Nam thì cũng cần có các đối tác tại Việt Nam và SotaTek là một trong các ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí này. Đó là lý do tại sao có cuộc thăm viếng này.

JTS có thế mạnh về đủ các lĩnh vực từ cung cấp giải pháp về mobile, cloud cho đến các phần mềm nhúng, cũng như dịch vụ về y tế vv..Các lĩnh vực này sẽ tạo ra cơ hội hợp tác lớn cho SotaTek, nhất là các sản phẩm về y tế của SotaTek được các bạn rất quan tâm.

Hy vọng trong một tương lai gần sẽ sớm có một dự án hợp tác về lĩnh vực phần mềm y tế sẽ được triển khai giữa hai bên.
https://www.jtsnet.co.jp/