Mr. Yasufumi Shikama visits SotaTek

2019年9月3日

Mr. Yasufumi Shikama visits SotaTek.

In Japan, there are quite a lot of entrepreneurs who own some businesses at the same time. And today, SotaTek has the opportunity to welcome such an entrepreneur to visit our office. The guest is Mr. Yasufumi Shikama, the CEO of Orlab., Ltd. and also the Executive Director of Media Bridge.

Going to Vietnam for the third time with the desire to find companies that are outsourcing partners and find a startup to invest, he shared his experience that his biggest concern is the communication problem between working between the two parties because his company also had an offshore partner but because the communication gap is too big, making the joint development failed.

However, listening the SotaTek's answers on how to work effectively with our partners and customers make him feel more secure. Shikama also expressed that he was impressed with the development of SotaTek. Hopefully, with what you have witnessed in the ability and people of SotaTek today will make your worries lessen and a new door will open for cooperation between the two.

Ở Nhật thì có khá nhiều doanh nhân làm chủ nhiều doanh nghiệp cùng một lúc. Và hôm nay SotaTek có dịp đón một doanh nhân như thế đến thăm văn phòng. Đó là anh Yasufumi Shikama là CEO của Orlab.., Ltd đồng thời cũng là Executive Director của Media Brigde.

Sang Việt Nam lần thứ 3 với mong muốn tìm kiếm các công ty làm đối tác outsourcing và tìm cả doanh nghiệp để đầu tư. Anh cho biết lo ngại lớn nhất của anh là vấn đề giao tiếp giữa khi làm việc giữa hai bên vì công ty anh cũng đã từng có đối tác offshore nhưng do quá trình làm việc cùng nhau communication gap quá lớn khiến cho việc hợp tác thất bại.

Tuy nhiên những giải đáp của phía SotaTek về cách tiến hành công việc hiệu quả với các đối tác khiến cho anh cảm thấy yên tâm hơn. Shikama cũng bày tỏ rằng mình rất ấn tượng với sự phát triển của SotaTek. Hy vọng với những gì mà anh đã tận mắt chứng kiến về năng lực và con người của SotaTek hôm nay sẽ làm lo lắng của anh sẽ giảm đi và một cách cửa mới sẽ mở ra cho sự hợp tác giữa hai bên.