Co-founder of SotaTek attend to talkshow "Blockchain Revolution" at University of Engineering and Technology as speaker

2018-12-11

"Blockchain Revolution" talkshow

It was such an honor to come back to the University of Engineering and Technology to meet the talented students here. This time, we brought the meaningful conversation on the topic "Blockchain Revolution" to discuss and updated valuable knowledge around this new emerging technology.

Nguyen Huu An- one of the Sotatek's Co-founders and Dr. Truong Anh Hoang - the Sofware Technology Lecturer (UET)were the host of this talk show. They answered and addressed a lot of tough questions not only in blockchain field but also Smart Contract application aiming to help students have more angle of views on this technology Sotatek hopes this talk show will trigger students' motivation and interests in the technology and also get new ideas on their future career

🥳Sotatek gặp lại các bạn sinh viên tài năng của trường đại học Công nghệ-Đại học Quốc Gia Hà Nội trong buổi talk show chia sẻ kiến thức về công nghệ blockchain- công nghệ của tương lai


Với sự tham gia của Sotatek Co-founder -Nguyễn Hữu An và PGS.TS Trương Anh Hoàng -giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm trường đại học Quốc gia, hai vị khách mời đã đồng hành cùng các bạn sinh viên nhằm giải đáp các thắc mắc về Blockchain và Smart Contract cũng như ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.Hi vọng, qua buổi talk show này, các bạn sinh viên sẽ có nhiều hứng thú trong việc tìm hiểu công nghệ mới cũng như có các ý tưởng mới trong công việc của mình sau này


👉Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sota-tek-.-jsc