Co-founder of SotaTek attends to talkshow "Blockchain Revolution" at University of Engineering and Technology as speaker

2018-12-11

"Blockchain Revolution" talkshow

It was such an honor to come back to the University of Engineering and Technology to meet the talented students here. This time, we engaged in meaningful conversations on the topic "Blockchain Revolution" to discuss and update valuable knowledge around this new emerging technology.

Nguyen Huu An- one of the Sotatek's Co-founders and Dr. Truong Anh Hoang - the Software Technology Lecturer (UET)were the hosts of this talk show. They answered and addressed a lot of tough questions not only in the blockchain field but also on the Smart Contract application which aims to help students broaden their view on this technology. Sotatek hopes this talk show will trigger the students' motivation and interests in the technology and generate new ideas on their future careers.

🥳Sotatek gặp lại các bạn sinh viên tài năng của trường đại học Công nghệ-Đại học Quốc Gia Hà Nội trong buổi talk show chia sẻ kiến thức về công nghệ blockchain- công nghệ của tương lai


Với sự tham gia của Sotatek Co-founder -Nguyễn Hữu An và PGS.TS Trương Anh Hoàng -giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm trường đại học Quốc gia, hai vị khách mời đã đồng hành cùng các bạn sinh viên nhằm giải đáp các thắc mắc về Blockchain và Smart Contract cũng như ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.Hi vọng, qua buổi talk show này, các bạn sinh viên sẽ có nhiều hứng thú trong việc tìm hiểu công nghệ mới cũng như có các ý tưởng mới trong công việc của mình sau này


👉Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sota-tek-.-jsc