SotaTek and Novera collaborate to develope the Viewty application

2019-09-03

SotaTek and Novera collaborate to develope the Viewty application.

SotaTek not only welcomes visitors to the office but also regularly visit and stay here to work with the SotaTek's development teams. Looks like a rocker but Daiki is the AI Engineer of Novera Inc, a startup in of BeautyTech.
Referring to BeautyTech is mentioning a quite new concept though people are familiar with the concepts of Fintech, Edutech has recently emerged.
BeautyTech is a technology used exclusively in beauty products, or in other words, to produce beauty products as well as services based on high technology.
This time Mr. Daiki will work with the AI Engineering Team of Sotatek and researchers who are Ph.D graduates from France with 9,10 years of research experience in artificial intelligence.
Hopefully, this collaboration will soon lead to success for the Viewty application that both companies are developing together.

SotaTek không chỉ đón các vị khách đến thăm văn phòng mà còn thường xuyên có khách hàng tới thăm và ngồi lại làm việc cùng với các đội phát triển của SotaTek. Anh Daiki Morotomi là một trong các khách hàng như thế. Trông giống như một nghệ sĩ nhạc Rock nhưng Daiki là AI Engineer của Novera Inc, một startup trong lĩnh vực BeautyTech. 
Nhắc đến BeautyTech là nhắc đến một khái niệm còn khá mới mẻ mặc dù mọi người đã quen nhiều với các khái niệm Fintech, Edutech nổi lên gần đây. 
BeautyTech là công nghệ chuyên sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp, hay nói các khác là cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp dựa trên nền tảng công nghệ cao. 
Lần này anh Daiki sẽ làm việc chung với AI Engineering Team của Sotatek và các researcher đều là những PhD tốt nghiệp từ Pháp có 9,10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. 
Mong rằng sự cộng tác này sẽ sớm đưa đến thành công cho ứng dụng Viewty mà cả 2 công ty đang cùng phát triển.